Martin Průša, PAMS
Jateční 49
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
tel:
fax:
www:
e-mail:
+420 475 669 999
+420 475 669 966
www.pams.cz
pams@pams.cz
logo PAMS

Detail novinky

Vánoční provoz 22.12.18 - 04.01.19

Středa, 19. prosinec, 2018

Vánoční provoz 22.12.18 - 04.01.19

Informace o provozu ve dnech 22.12.2018 - 04.01.2019

22.12.2018 - 01.01.2019 zavřeno

02.01.2019 - 04.01.2019 omezený provoz

Co konkrétně omezený provoz znamená?

 • Zboží pro výrobu je možné k nám odeslat i v  této době,  bude nám standardně dodáno.
 • Objednávky a poptávky je možné stále zasílat (elektronicky i fyzicky - poštou), budou vyřizovány v přijatém pořadí ihned po ukončení upraveného provozu, od 07.01.2019.
 • Standardní telefonický servis bude rovněž omezen.
 • Hlavní e-mailová schránka: pams@pams.cz bude  minimálně 2x denně kontrolována.

Prosím, počítejte s tím v rámci vyřízení Vašich objednávek a zakázek.

Po dohodě budeme urgentní zakázky realizovat i v tomto čase.

Kontakt na odpovědnou osobu:

Předem se omlouváme za případné komplikace, které Vám tato odstávka našeho provozu

může způsobit, ale  po tomto  "vánočním čase"  budeme opět v plné síle a odpočatí připraveni plnit

všechna  Vaše přání :-)))

Věříme, že budete s touto naší službou spokojeni a vše proběhne  i  k Vaší plné spokojenosti.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních a příjemně strávené chvíle odpočinku.

Váš PAMS team :-)

 

Datenverkehr zwischen den Feiertagen in Tagen 22.12.2018 - 04.01.2019

22.12.2018 - 01.01.2019 ist geschlossen

02.01.2019 - 04.01.2019 eingeschränkter Betrieb

Was heisst eingeschränkter Betrieb?

 • Die Ware für Produkzion ist möglich zu uns schicken - wir werden die normal bekommen
 • Bestellungs und Nachfragen immer noch geschickt werden (elektronisch oder physisch - per Post) werden verarbeitet in der Reihenfolge nach dem Ende des modifizierten Betrieb  erhalten sofort, 07.01.2019.
 • Standard-Telefon-Service wird auch eingeschränkt sein.
 • Die E-Mail-Box: pams@pams.cz mindestens 2 x täglich überprüft werden.

Bitte beachten Sie, dass im Zusammenhang mit der Ausführung Ihrer Aufträge und Bestellungen.

Nach Besprechung können wir die URGENT Bestellungen realisieren auch in dieser Zeit.

Kontakt an die zuständige Person:

Wir entschuldigen uns für die Termine Korekzion, die zu der Zeit eingeschränkter Betrieb auftreten können. Nach Ablauf dieser Frist wird wieder in voller Stärke, und gut ausgeruht bereit, Ihre Wünsche zu erfüllen, ohne Kompromiss :-)))

Wir glauben, dass die Aktionen der unterbrechungsfreien Betrieb, und helfen, alles zu Ihrer Zufriedenheit sein.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen schönen Weihnachten und angenehme Momente der Entspannung.

Ihr PAMS team :-)

 

Information about the limited operating hours on 22.12.2018 - 04.01.2019

22.12.2018 - 01.01.2019 closed

02.01.2019 - 04.01.2019 limited operation

What do limited operating hours specifically mean?

 • Goods for manufacturing can be sent to us even at this time, they will be delivered to you in a standard manner.
 • Orders and inquiries can still be sent (by post- both electronically or physically) and will be executed from January 7, 2019, in the accepted order immediately after the termination of the modified operation.
 • Standard telephone service will also be limited.
 • The main mail box: pams@pams.cz be checked at least twice a day.

Please count on this information in connection with the execution of your processing of your orders.

After your agreement we will be able to execute urgent orders even at that time

Contact to the responsible person:

We apologise in advance for any complications that may be caused to you by the limited operating hours. But after this „Christmas time" we will be back again in full strength and relaxed, ready to fulfil all your wishes :-)))

We believe that you will be happy with this service of ours and that everything will be done to your full satisfaction.

We thank you for your understanding and wish you a Merry Christmas and pleasant moments of relaxation.

Your PAMS team :-)Chcete být informováni o novinkách...

Zaregistrujte se